Français

Français

English

English

Nederlands

Nederlands

 NETIK-CAD Electrical blocks for Autocad ®

ONTHAAL
VERKLARING V.D. SYMBOLEN
WERKWIJZE OM MENU'S TE CREEREN
SYMBOLEN LIJST
GEGEVENBESTAND
SCHEMA'S
MEMENTO-1 ALGEMEENHEDEN
MEMENTO-2 KABELS
MEMENTO-3 MOTOREN
MEMENTO-4 FORMULEN
MEMENTO-5 AREI
LINK
PRIVAAT - VERBODEN TOEGANG

Memento - 1    Algemeenheden

 
Genormaliseerde papierformaat
Kleur afkorting
Graad van bescherming
Curve van de automaten
Veiligheidscategorien
Elektrische materiaal kenteken
 

Genormaliseerde papierformaat
Papierformaat Reeks 'A'
Waarde in mm
A0
841 x 1189
A1
594 x 841
A2
420 x 594
A3
297 x 420
A4
210 x 297
A5
148 x 210

 

 

 

 

 

 


Kleur afkorting
Zwart BK   Grijs G7
Bruin BN Wit WH
Rood RD Roze PK
Oranje OG Goud GD
Geel YE Turquoise TQ
Groen GN Zilver SR
Blauw BU Groen en Geel GNYE
Paars VT    

 

 

 

 

 

 


 

Graad van bescherming : IP X1 X2 X3
Bescherming tegen stof   Bescherming tegen vloeistof   Weerstand tegen slag
X1   X2   X3 Hamermassa [kg] Hoogte van het val[m] Energie van de slag [J]
0
geen bescherming
0
geen bescherming
0,5 0.15 0.1 0.2
1
bescherming tegen binnendringen van voorwerpen groter dan 50mm
1
bescherming tegen druppelend water
1 0.15 0.15 0.3
2
bescherming tegen aanraking met de vingers en tegen het indringen van voorwerpen groter dan 12mm
2
bescherming tegen druppelend water (tot een hoek van 15░)
1,5 0.15 0.2 0.4
3
bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen groter dan 2,5mm
3
bescherming tegen sproeiend water (tot een hoek van 60░)
2 0.15 0.25 0.5
4
bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen groter dan 1mm
4
bescherming tegen opspattend water (360░)
3 0.25 0.2 0.6
5
bescherming tegen stof
5
bescherming tegen waterstralen (360░)
4 0.5 0.2 1
6
volledige bescherming tegen stof
6
bescherming tegen stortbuien (krachtige waterstralen) - omgeving zoals op een boot
5 0.5 0.4 2
 
7
bescherming tegen onderdompeling (tot 1m diep en 30 min. lang)
6 1.5 0.27 4
 
8
bescherming tegen langdurige onderdompeling
7 1.5 0.4 6
 
 
8 5 0.2 10
 
 
9 5 0.4 20
 
 
10 15 0.235 35
 
 
11 15 0.4 60

 

 

Curve van de automaten
Curve
Verhouding : Imagnetische/Ithermische
Gebruik
B
3 ... 5
belangrijk lengte van kabel
C
5 ... 10
standard gebruik
D
10 ... 14
motoren, trafos
MA
12 geen thermisch
voor de motoren, met thermisch relais bijgevoegd aan de contactor
K
10 ... 14
Z 2.4 ... 3.6
electronika
U 5.5 ... 8.8
tertiair, industrie, landbouw
L
2.6 ... 3.85
belangrijk lengte van kabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidscategorien konform aan de norm EN 954-1
Categorie Korte omschrijving van de verplichtingen Gedrag van het systeem Principe
B De kontrolesysteem moet opgesteld worden om te kunnen aantwoorden aan de fouten die kunnen optreden Een fout kan het verlies van een veiligheidsfunktie veroorzaken Categorie bepaald door de gekozen componnenten
1 De verplichtingen van B zijn van toepassing + gebruik van beproefde veiligheidsprincipen en veiligheidscomponenten Zelfde gedrag als B, maar met een hogere betrouwbaarheid
2 De verplichtingen van 1 zijn van toepassing + bijkomende kontrole van de veiligheidsfunktie op bepaalde tijden Het opsporen van een fout is niet herkend tot de veiligheidskontrole is niet uitgevoerd Categorie bepaald door de structuur van het kontrolesysteem
3 De verplichtingen van 2 zijn van toepassing + individueele fouten kunnen niet een verlies van de veiligheidsfunktie veroorzaken Het veiligheidsfunktie is behouden, zelf als fouten voorkomen
4 De verplichtingen van 3 zijn van toepassing + individueele fouten moeten opgespoord worden voor of gedurende de volgende aanvraag van reaktie van de veilgiheidsfunktie Het veiligheidsfunktie is behouden, zelf als fouten voorkomen. De fouten worden opgespoord.
De klant is verplicht de veiligheidscategorie te definieren konform aan de norm EN 954-1 van toepassing voor speciale uitvoeringen
De risikoanalyse moet konform aan EN 1050 of EN 292-1 zijn. De uitvoerder configureerd het systeem opbasis van deze veiligheidsverplichtingen.

 

 

Elektrische materiaal kenteken
De kenteken verschijnt op een geschikte plaats in de nabijheid van de symbool. Het maakt een duidelijk verbinding tussen de voorgestelde symbool en het gekozen materiaal in de uitrusting en in de diverse werkdocumenten (schema's, materiaallijsten, uitvoeringsschema's; uitgebreide en instrukties). Om het onderhoud te vergemakkelen, het kan aangebracht worden in het geheel of gedeeltelijk op het materiaal of in de rechstreekse nabijheid. De elektrische materiaal kenteken is gedaan in vorm van bloken uitgerust van symbolen, deze laatsten dienen als verschil tussen de bloken 1,2,3,4.
Kenteken blok 1 Hoogste funktie afvloeiend van de wisselingen met de andere gedeelte van het installatie plaatselijk en/of in hun werking.
Kenteken blok 2 implanting van het materiaal
Kenteken blok 3 kenteken van het materiaal
Kenteken blok 4 kenteken van de klemmen en de geleiders

 

 


= 1 + 2 - 3A 3B 3C : 4
 

hoogste funktie (uitrusting)

  locatie   type

volgorde nummer

funktie   aansluiting
 
 
De volgende volgorde is te gebruiken bij voorkeur
3A-3B-3C of
3A-3B of
3B-3C
 
Kenteken letter voor de samenstelling van blok 3A
De volgende tabel duidt aan de kenteken letters voor het materiaal. Buiten de kentekenletter voor het materiaal, men kan gebruiken de kenteken letters beschrijving hun funktie, om op deze mannier het identificeren van het materiaal te vergemakkelijken.

A Bouwgroepen, Onder-bouwgroepen.

Apparatencombinaties, die een constructieve eenheidvormen, maar niet duidelijk onder een andere kenletter gerangschikt kunnen worden
Versterker in buis of transistor, magnetische versterker, laser, maser.
Elektrische regelaars. Programmeerbaar PLC.

B Omzetter van niet-electrische op electrische waarden en omgekeerd Omzetter van -drukte meting,-hoeveelheid,-temperatuur,-snelheid,-peil. Proximity detector; Coppel of thermoelectrische cel, photoelectrische cel, electrischedynamometer , omzetter met kristal, microfoon, lezerkop, synchro-zender.
C Condensator  
D

Binaire elementen
Vertragingsinrichtingen Geheugens

Inrichtingen en ge´ntegreerde schakelcircuits van de binaire en digitale besturings-, regel- en rekentechniek. Opnameapparaat op band of disc.
E Allerlei Inrichtingen, die op een andere plaats in deze tabel niet genoemd worden, zoals verlichtingsinstallaties, verwarmingsinstallaties
F Beveiligingsinrichtingen Automaat, zekeringen, beveiligingsrelais, manostat, overspanningbeperker, bliksemafleider
G Generator, voeding eenheid Generator, alternator, omvormer, voedingsdoos, lader, batterij, oscillator, oscillator met quartz
H Melding inrichting Signaallamp, sirene, valkleprelais
J   Vrij
K Contactor, relais Vermogenscontactor, hulpcontactor, tijdrelais, hulprelais
L Inductieve wikkeling Smoorspoelen
M Motor  
N Versterker, regelaar Installaties van de analoge besturings-, regel- en rekentechniek
P Meetinstrument, beproevingsinstallaties Aanwijzende en registrerende meetyinrichting, teller, tijdschakelaar
Q Sterkstroom-schkelapparaat Vermogensautomaat, vermogensschakelaar, scheidingsschakelaar, motor (beveiliging), schakelaar
R Weerstand Regelbaar weerstand, potentiometer, rheostat, shunt, thermistance
S Stuurschakelaar bedieningsapparatuur, drukknoppen, keuzeschakelaar, eindeschakelaar, telefoon toetsen, aansluitingsverdieping
T Transformator Stroom- of spannings-trafo
U Modulatoren, omzetter van elektrische waarden Codeerinstallatie, invertoor, frequentieomzetter, omzetter gelijkrichter, autonome omzetter
V Halfgeleider, buis Transistor, thyristor, diode, electronische buis
W Leidingen Railsysteem, leiding, kabel, koppeler, parabolische antenna
X Klemmen, stekker en stopcontact
Y Elektrisch bediende mechanische inrichting Rem, koppeling, ventiel
Z Filter, onstoringsnet, begrenzer Filter RC of LC, onstoringsinrichting, dempingsinrichting, differentieletrafo, filter met kristal
 
Kenteken letter voor de samenstelling van blok 3C
A Hulpfunktie, "uit" funktie
B Bewegingsrichting
C Telling
D Differentiëring
E "in" funktie
F Beveiliging
G Beproeving, controle
H Melding
J Integratie
K Drukknopbedrijf
L Leidingsaanduiding
M Hoofdfunktie
N Meting
P Proportioneel
Q Toestand, status (start, stop, begrenzing)
R Terugzetten, doven, blussen
S Opslaan in geheugen, registreren
T Vertragen, tijdmeting
U -
V Snelheid (versnellen, afremmen)
W Optellen
X Vermeningvuldigen
Y Analoog
Z Digitaal
 

 

Voorbeeld van een identificatie teken
Volledige identificatieteken waar de ondergroep dient als locatie =R057+5A3-Q6:2
Klem 2
van automaat 6
van onderdeel A3
in geheel 5
in de zaal 057
 
Identificatieteken waar de ondergroep dient als element in de volledige uitrusting =3T7-M84
Motor 84
Pomp 3 in koelingsgeheel van turbine7
 
Identificatieteken door aanduiding van type, van volgorde nummer en van funktie -K3M
K=Contactor
3=volgorde nummer
M=hoofd funktie
 
Voorbeeld van een industriele site            
Industriele site            
 
Voorbeeld van een installatie plan            
Installatie plan
 
ONTHAAL