Français

Français

English

English

Nederlands

Nederlands

 NETIK-CAD Electrical blocks for Autocad ®

ONTHAAL
VERKLARING V.D. SYMBOLEN
WERKWIJZE OM MENU'S TE CREEREN
SYMBOLEN LIJST
GEGEVENBESTAND
SCHEMA'S
MEMENTO-1 ALGEMEENHEDEN
MEMENTO-2 KABELS
MEMENTO-3 MOTOREN
MEMENTO-4 FORMULEN
MEMENTO-5 AREI
LINK
PRIVAAT - VERBODEN TOEGANG
 

Memento - 4    Elektrische formulen

 
Elektrische formulen
 
 
Spanningsdaling in gelijkstroom met bekende vermogen : u = 2.L.P / (S.U) [V] u = Spanningsdaling [V]

U = Spanning [V]

I = Stroomwaarde [A]

P = Vermogen [W]

L = Lengte van de kabel [m]

S = Sektie van de geleider [mm²]

Spanningsdaling in gelijkstroom met bekende stroom : u = 2.L.I / S [V]
     
Wisselstroom monofazig u = 2.L.r.(I.cos f) / U [V]  
     
Wisselstroom 3-fazig u = (3)½.L.r.(I.cos f) / U [V]  
     
Magnetische veld van een bobijn met n windingen en een stroomsterkte van I H = n.I / L [A/m]

n = Aantal windingen van de spoel

I = Stroomsterkte [A]

L = Lengte [m]

Magnetische inductie B = µor.H [T]

µo= 4.p.10-7

µr= Relative permeabiliteit van het materiaal

Magnetische flux f = B.S.cos a [Wb]

B = Magnetische veldsterkte [T]

S = Oppervlakte [m²]

a = Helling tussen B en S

Elektromagnetische kracht F = B.I.L.sin a [N]

B = Magnetische veldsterkte [T]

I = Stroomsterkte [A]

L = Lengte [m]

a = Helling tussen B en de geleider

Dynamische kracht tussen 2 // geleiders F = 0,2.I1.I2.d.e [N]

I1 = Stroomsterkte van geleider 1 [A]

I2 = Stroomsterkte van geleider 2 [A]

d = Afstand tussen de 2 // geleiders [m]

e = Spatie tussen de 2 geleiders [m]

Pulsering w = 2.p.f [rad/s]

p = 3.1415

f = Frequentie [Hz]

Frequentie f = 1 / T [Hz] T = Periode [s]
Spanningsdaling U = R.I [V]

R = Weerstand van de geleider[W]

I = Stroomsterkte [A]

Weerstand R = r . L / S [W]

r = Weerstandvermogen van de geleider [W.m]

r van koper op C = 0° = 17,24 10-6 [W.m]

L = Lengte [m]

S = Sektie van de geleider [m²]

 

Schijnbaar vermogen 3-fazig S = 1,732.U.I [VA]  
Actief vermogen 3-fazig P = 1,732.U.I.cos f [W]  
Reactief vermogen 3-fazig Q = 1,732.U.I.sin f [VAr]  
Verhouding tussen vermogens S2 = P2 + Q2 [VA]  
     
Moment

M = ML+Ma [Nm]

M = ML+(p/30).J.(Dn/ta) [Nm]

M = Motor moment [Nm]

ML = Last moment [Nm]

Ma = Versnellingsmoment [Nm]

J = Inertie moment geheel [kg m²]

Dn = DifferentiŽle snelheid [m-1]

P = Motor vermogen [kW]

PL = Last vermogen [kW]

Pa = Versnelling vermogen [kW]

ta = Tiijd van versnelling om de differentiŽle snelheid overschrijden [s]

Versnellingsmoment

Ma = (p/30).J.(Dn/ta) [Nm]

Ma = (0,105).J.(Dn/ta) [Nm]

Werk - Energie

W = (p2/1800).J.(Dn2).M / (M-ML) [Nm]

W = J.(Dn2).M / (182,4.(M-ML)) [Nm]

Volledige vermogen P = PL+Pa [Nm]
Versnellingstijd

ta = (p/30).J.Dn/(M-ML) [s]

ta = 0,105.J.Dn/(M-ML) [s]

ta = p2.J.Dn2/(9.105.(P-PL)) [s]

ta = J.Dn2/(9,12.104.(P-PL)) [s]

     
Impedantie Z = U / I [W]  
Impedantie van een wikkeling

Z = L.2.p.f [W]

Z = L.314,16 [W] op 50Hz

 
Impedantie van een condensator

Z = 1 / (C.2.p.f) [W]

Z = 1 / (C.314,16) [W] op 50Hz

 
Synchronismesnelheid van een kooianker motor 3-fazig

ns = 2.60.f / p [t/min]

f = Frequentie [Hz]

p = Aantal polen per faze

ns ( op 50Hz)
p
1500
4
1000
6
750
8
375
16
250
24
     
Vermogen

1 HP = 0,73549 kW = 0,74 kW

1 kcal/h = 1,163 W = 1,16 W

1 kcal/h = 4,1868 kJ/h = 4,2 kJ/h

 
Energie 1 kcal = 4,1868 kJ = 4,2 kJ